ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

 
  
 
Το HotRadio είναι ένα πλήρες πρόγραμμα αυτοματισμού ραδιοφώνου, το οποίο σε σχέση με όλα τα άλλα προγράμματα αυτοματισμού της αγοράς, έχει ένα πολύ μεγάλο προσόν. Έχει αναπτυχθεί από ανθρώπους που έχουνε άμεση σχέση με το ραδιόφωνο, που κάνουνε ραδιόφωνο καθημερινά και που γνωρίζουνε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τις πραγματικές του ανάγκες.
ΝΕΟ!!! Τώρα το HotRadio και στα Πορτογαλικά. Κάντε κλικ εδώ!
Ειδικές ευχαριστίες στον Kiko Borges για τη βοήθειά του
Το HotRadio έφτασε αισίως στην δεύτερη έκδοσή του, μία πιο ώριμη, ευέλικτη και εύχρηστη έκδοση, διατηρώντας πάντα τις βασικές λειτουργίας της πρώτης. Με πολύ σημαντικό πλεονέκτημα την εμπειρία της πρώτης έκδοσης, η δεύτερη έρχεται να καλύψει τις περισσότερες από τις ανάγκες που δημιουργηθήκανε στην πορεία και να βελτιώσει κάποια αδύνατα σημεία της πρώτης.

Για όσους πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με το πρόγραμμα, θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή. Πρόκειται λοιπόν για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθμού που αναλαμβάνει… σχεδόν τα πάντα. Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής τραγουδιών είτε από Audio Cd (audio extraction), είτε από Line in, είτε από mp3 format, τα κατηγοριοποιεί βάσει περίπου 10 κατηγοριών (τίτλος, δίσκος, καλλιτέχνης, είδος μουσικής, ρυθμός, αξιολόγηση, ημερομηνία, κλπ) και παρέχει στη συνέχεια τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει τα τραγούδια ή να δημιουργήσει λίστες με αυτά, βάσει των κριτηρίων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις διαφημίσεις. Δέχεται ημερήσιο προγραμματισμό διαφημίσεων, παρέχοντας παράλληλα πλήθος ευκολιών για την κάλυψη όλων των διαφημιστικών αναγκών ενός σύγχρονου ραδιοφωνικού σταθμού, τόσο σε επίπεδο διαφημιστικών σποτ όσο και στο επίπεδο των σποτ του ίδιου του σταθμού. Στη νέα του έκδοση το πρόγραμμα παρέχει μερικές ακόμη ιδιαίτερα χρήσιμες λειτουργίες όπως η δυνατότητα άμεσης εγγραφής σε audio cd, αυτόματη δημιουργία αρχείων ασφαλείας, αλλά και πλήθος άλλων ευκολιών που θα δούμε στη συνέχεια ενώ είναι σε μεγάλο βαθμό παραμετροποιημένο επιτρέποντας στον χρήστη να ρυθμίσει πολλές από τις λειτουργίες του.

Το πρόγραμμα είναι γραμμένο αποκλειστικά με ελληνικούς διαλόγους και με ελληνικά μενού γεγονός που διευκολύνει πολύ τη χρήση του, αναπτύσσεται σε δίκτυο υπολογιστών αλλά μπορεί να δουλέψει και σε ένα και μόνο υπολογιστή, ενώ από πλευράς απαιτήσεων παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού με μεγάλη δυσκολία θα βρείτε υπολογιστή στον οποίο δεν θα λειτουργήσει και μόνο αν αυτός είναι μικρότερος από Pentium 200 με 64 ΜΒ μνήμης. Επικοινωνεί απευθείας με συγκεκριμένους τύπους συσκευών RDS στους οποίους στέλνει πληροφορίες για το μεταδιδόμενο τραγούδι, καλλιτέχνη ώρα, παραγωγό κλπ, ενώ μπορεί να λειτουργήσει με τα πιο δημοφιλή λειτουργικά όπως Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP. Πρόταση του κατασκευαστή αποτελούνε τα Windows 2000, πάνω στα οποία -βασικά- η δεύτερη έκδοση ου προγράμματος στήθηκε. Συνεργάζεται με όλες τις κάρτες ήχου της αγοράς, χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση. Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας με μία, δύο ή και τρεις τέτοιες, δείχνοντας… συμπάθεια στις νέες πολυκάναλες κάρτες ήχου που απλουστεύουνε πολύ τα πράγματα, ιδίως στο επίπεδο της εγκατάστασης.

 

 

GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΛΕΜΑΝΣΩ 3 - 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ